• Home
  • >
  • Our Service

Our Service

पसल खरिद बिक्री कुनै पनि प्रकारको पसल वा व्यवसाय बिक्री गर्न वा खरिद गर्नका लागि सजिलो र प्रभावकारी माध्यम हो l हामी तपाइले बिक्री गर्न खोज्नुभएको  व्यवसायलाई हाम्रो वेबसाइट www.kbnepal.com र विभिन्न सम्मजिक संजाल मार्फत सम्भावित खरिदकर्ताहरु सम्म पुर्याएर छिटो-छरितो र उचित मुल्यमा बिक्री गराउन सहयोग गर्नेछौँ l

यदि तपाइँ कुनै व्यवसाय गर्ने सोंचमा हुनुहुन्छ भने तपाइले रोजेको व्यवसायको प्रकार, खोजेको ठाउँ र चाहेको लगानी अनुसारको व्यवसाय पसल खरिद बिक्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ l

Payment Partners